Polityka prywatności i plików cookie Czytaj więcej
Ustaw region: Poland

Finland

English Suomi

Estonia

English Estonian

Latvia

English Latvian

Lithuania

English Lithuanian

Poland

English Polish

Sweden

English Svenska

 

DODATEK PALIWOWY

Zmiany cen paliw powodują wahania kosztów dla branży transportowej, co wymaga zmiennej opłaty paliwowej, która może wzrosnąć, spaść lub zostać usunięta zgodnie ze zmianami cen paliw. Opłata paliwowa ma zastosowanie do krajowych i międzynarodowych usług kurierskich i transportowych klientów kontraktowych. Opłata za paliwo będzie aktualizowana co miesiąc. Opłata paliwowa zostanie doliczona do sumy całkowitej naliczonej za usługi serwisowe. Należy pamiętać, że dopłaty paliwowe różnią się w zależności od kraju, a każda firma HRX ma lokalną dopłatę paliwową.

OPŁATA WALUTOWA

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy znaczną aprecjację polskiego złotego w stosunku do euro. Na przykład w latach 2021, 2022 i 2023 średni kurs wymiany złotego na euro wynosił 4,5979. Jednakże w marcu 2024 roku średni kurs spadł do wartości 4,3069. Oznacza to zmianę o około 6,76% w porównaniu ze średnią historyczną.
Ponieważ nasze ceny sprzedaży są głównie w euro, podczas gdy przeważająca większość naszych kosztów jest ponoszona w złotych, ten przeskok w wartości waluty wpływa na nasze wydatki operacyjne i planowanie finansowe. Aby poradzić sobie z tymi fluktuacjami i zachować jakość naszych usług bez podnoszenia cen, wprowadzamy opłatę walutową. Opłata ta będzie dostosowywana co miesiąc, na podstawie średniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny za poprzedni miesiąc. Opłata zostanie fizycznie wdrożona na fakturach od początku czerwca 2024 i odzwierciedlać będzie zmiany kursowe z miesiąca poprzedniego.